logo UTP

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Publikacje pracowników UTP w Bydgoszczy zawarte w materiałach wpływających do Biblioteki Głównej
są na bieżąco opracowywane przez bibliotekarzy.
Informujemy, że do bazy danych zostaną wprowadzone tylko te pozycje,
których skany w postaci plików pdf zostaną załączone do wprowadzanych opisów.
Logowanie